Als het tij keert…

Op de bodem van de voormalige Zuiderzee beland bevinden wij ons in een denkbeeldige zee van tijd. Waar ooit eb en vloed bewegingen van deze zee, maar ook in de tijd markeerden, ligt nu een nog braakliggende landtong. Voor deze plek, en dit specifieke moment in de tijd (29 juni 2024) werkt de Almeerse componiste Miranda Driessen momenteel aan een 6 uur durende performance voor 8 windharpen en solostem. Binnen dit tijdsbestek, de gemiddelde duur van het tij op zee,
vermengen gezongen en door de wind gegenereerde klanken zich met elkaar in traag verglijdende schakeringen.

Behalve het tij is ook de wind van grote invloed op stromingen en waterstanden op zee, en daarmee bepalend voor veilige vaarroutes voor schepen. Deze werden gemarkeerd door bakens. Wanneer het tij spreekwoordelijk keerde diende men de bakens te verzetten. In de performance van Driessen fungeren de windharpen als bakens die het speelveld waarbinnen de zangeres beweegt -letterlijk- afbakenen. In de 6 uur die de compositie duurt verzet zij op gezette tijden de bakens om vervolgens nieuwe klanken hoorbaar te maken een nieuwe koers in te zetten.

De noodzaak om het tij te keren op dit moment in de geschiedenis moge duidelijk zijn. Het idee dat we daar als mensheid nog wel een zee van tijd voor zouden hebben blijkt meer en meer een illusie. ’Als het tij keert’ is een poging de daadkracht en het doorzettingsvermogen die hiervoor nodig zullen zijn voelbaar te maken.

De windharpen zijn te ervaren van 15.00 tot 21.00 uur. Deze tijd verschilt iets van het blokkenschema, in verband met een last-minute wijziging.

Credits
Concept, compositie & performance: Miranda Driessen
Windharpen: Jan Heinke en Steffen Hartmann